Ekstraordinære omstændigheder

Sådan defineres ekstraordinære omstændigheder

FORSINKET PGA. DÅRLIGT VEJR
Søren og to kolleger blev 6 timer forsinket fra Frankfurt til København, pga. kraftig tåge i Frankfurt. Dårligt vejr er en ekstraordinær omstændighed, som fritager flyselskabet for at betale kompensation for forsinkelse.
SØREN FIK DERFOR INGEN ERSTATNING.

Reglerne for kompensation ved flyforsinkelser og flyaflysninger kan virke simple på overfladen, men der kan være omstændigheder, som gør, at man ikke har krav på kompensation. Det gælder for eksempel, når en forsinkelse skyldes ekstraordinære omstændigheder – også kaldet force majeure.

Men hvad betyder det, når flyselskabet afviser et krav på grund af en ekstraordinær omstændighed, og i hvilke tilfælde gælder det? Læs med på resten af siden, hvor vi forklarer, hvorfor man af og til ikke kan kræve kompensation, selvom man har været ude for en lang flyforsinkelse eller en flyaflysning.


Hvad er en ekstraordinær omstændighed?

Du kan som flypassager opleve, at flyselskabet afviser dit krav på kompensation med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes force majeure.

Begrebet ”ekstraordinære omstændigheder” dækker over årsager, der ligger uden for flyselskabets kontrol, og derfor bortfalder din ret til kompensation i de tilfælde. Her er nogle eksempler på hændelser, der kan betragtes som ekstraordinære:

  • Dårligt vejr
  • Naturkatastrofer
  • Strejker blandt tredjeparter, f.eks. lufthavnspersonalet
  • Politisk ustabilitet
  • Terrortrusler
  • Birdstrike (kollisioner mellem fugle og fly)

Hvornår kan en årsag ikke anses for ekstraordinær?

Vi oplever nogle gange, at flyselskaberne uberettiget afviser krav, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på i hvilke tilfælde, en årsag ikke kan betragtes som ekstraordinær. Dette gælder f.eks. ved forsinkelser, der skyldes problemer med flyet (fx. tekniske fejl), lasten eller besætningen. Se punkterne nedenfor for flere eksempler på årsager, der ikke anses for ekstraordinære:

  • Tekniske fejl
  • Sygdom blandt besætningsmedlemmer
  • Strejke blandt flyselskabets medarbejdere

Flyselskabet har afvist dit krav, men du er uenig – hvad gør du?

Hvis flyselskabet nægter at udbetale din kompensation, og du mener, at afslaget er uberettiget, har du mulighed for at tage sagen til en klagemyndighed (Trafikstyrelsen eller retten). I det tilfælde kan du med fordel bruge Flyforsinkelse.dk for at undgå at risikere at skulle betale udgifter til retsgebyrer og advokatsalær. Vælger du at bruge os, klarer vi alt arbejdet for dig, og prisen er den samme (30% inkl. moms) uanset, om vi tager sagen i retten eller ej.

I Flyforsinkelse.dk ved vi, hvilke omstændigheder, der er ekstraordinære. Derfor kan vi fortælle dig, om du har ret til kompensation, og vi tager sagen i retten, når flyselskabet giver en grund, der ikke falder under de ekstraordinære omstændigheder.

Er du i tvivl? Se om du er berettiget til erstatning her