Kompensation

Så meget er du berettiget til i kompensation

REFUSION AF EKSTRAUDGIFTER
Line, Søren og deres tre børn blev halvandet døgn forsinket hjem fra Malta pga. flyaflysning. De fik alle udgifter til ekstra overnatning og forplejning refunderet sammen med deres kompensation for forsinkelse.
DE MODTOG 35.000 KR. I RETMÆSSIG ERSTATNING.

Hvis du som flypassager har været udsat for flyforsinkelse, aflyst fly, overbooket fly, strejke eller måske har misset dit forbindelsesfly, kan du være berettiget til kompensation. I 2004 vedtog EU en forordning, som sikrer flypassagerer ret til erstatning og bistand for ovennævnte hændelser.


Hvor meget kan jeg få i erstatning?

Hvis du har været udsat for flyforsinkelse, aflyst fly eller anden rejseforstyrrelse, kan du være berettiget til mellem 250 og 600 euro pr. passager. Beløbet er fastlagt efter, hvor langt du flyver, og hvor længe du er forsinket. Du kan være berettiget til:


1800 DKK
Hvis du er forsinket mere end 3 timer på en flyvning på op til 1.500 kilometer
2900 DKK
Hvis du er forsinket mere end 3 timer på en flyvning over 1.500 kilometer inden for EU eller på en flyvning mellem 1.500 og 3.500 kilometer, der starter eller ender i EU
4500 DKK
Hvis du er mere end 4 timer forsinket på en flyvning, der starter eller ender i EU

Bemærk at flyselskabet i visse tilfælde har ret til at halvere kompensationen. Det gælder, hvis flyselskabet tilbyder dig omlægning af din rejse, så du ankommer til dit bestemmelsessted:


2 timer
på flyvninger op til 1.500 kilometer
3 timer
på flyvninger længere end 1.500 kilometer i EU eller på mellem 1.500 og 3.500 kilometer uden for EU
4 timer
Fire timers forsinkelser på flyvninger uden for EU på mere end 3.500 km

Skal jeg selv betale forplejning og overnatning under forsinkelsen?

Udover ovenstående kompensation har flypassagerer som hovedregel også ret til forplejning og to gratis telefonopkald eller e-mails efter to timers forsinkelse. Det gælder, uanset hvad der er årsag til forsinkelsen. Hvis din forsinkelse trækker ud, er flyselskabet forpligtet til at tilbyde at indkvartere dig på et hotel i ventetiden og betale transport til og fra lufthavnen.

Det er ikke altid, at flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har krav på bistand i ventetiden. I visse tilfælde vil flyselskabet give dig vouchers på mad og hjælpe med booking og betaling af hotelværelse, hvis du har behov for det, mens du i andre tilfælde selv skal lægge ud for begge dele. Sørg derfor for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid. Som en del af vores service, kan vi i Flyforsinkelse.dk hjælpe dig med at få refunderet disse efterfølgende.


Hvad skal jeg gøre, hvis mit flyselskab tilbyder mig gavekort i stedet for penge?

Ifølge EU-forordningen har flyselskaber ret til at tilbyde passagerer gavekort, rejsekuponer eller anden tjenesteydelse i stedet for kontant udbetaling af kompensationsbeløbet for en flyforsinkelse. Flyselskabets tilbud kan i visse tilfælde have en højere værdi end din kontante kompensation og kan derfor være interessant, hvis du ønsker at rejse med flyselskabet igen en anden gang. Vær dog opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at acceptere flyselskabets tilbud og altid har ret til at afslå dette og bede om kontant udbetaling af din erstatning. Som din partner videreformidler vi eventuelle tilbud fra flyselskabet til dig, så du selv kan træffe valget mellem kontantbetaling eller gavekort.


Hvad skal jeg gøre, hvis flyselskabet nægter at udbetale kompensation pga ekstraordinære omstændigheder?

Flere passagerer oplever, at flyselskabet nægter at udbetale kompensation med henvisning til ekstraordinære omstændigheder. EU-forordningen frikender da også flyselskaberne for ansvar, hvis en flyforsinkelse eller flyaflysning er en direkte følge af en ekstraordinær omstændighed, eksempelvis dårligt vejr, sikkerhedstrusler og strejke.

MEN er det nu altid korrekt, hvis flyselskabet påstår, at flyforsinkelsen eller -aflysningen skyldes en ekstraordinær omstændighed? Ikke altid. Vi oplever desværre ind imellem, at flyselskaber påberåber sig ekstraordinære omstændigheder, selvom flyforsinkelsen i virkeligheden skyldes andre omstændigheder. I disse tilfælde har vi mulighed for at undersøge den virkelige årsag til flyforsinkelsen eller flyaflysningen og herefter kontakte flyselskabet med krav om kompensation, eller, hvis nødvendigt, tage sagen til en relevant trafikstyrelse eller retsinstans for en endelig afgørelse. Dette er en del af vores service og medfører derfor ingen ekstra omkostninger for dig.


Beregn din kompensation