Var dit fly forsinket, aflyst eller overbooket?

Og var du mere end 3 timer forsinket?

Så kræv din ret til kompensation!

Kan jeg selv søge?

Ja, alle kan henvende sig direkte til deres flyselskab for at kræve erstatning for forsinkelser. Den danske udgave af EU regelsættet kan findes HER . EU regelsættet suppleres af en række efterfølgende domme, som yderligere har præciseret lovgivningen.

Risikoen er at blive afvist, idet flyselskabet rutinemæssigt påberåber sig, at forsinkelsen skyldes ”særlige omstændigheder, som er udenfor flyselskabets kontrol” eller at de traf ”alle rimelige foranstaltninger” for at udbedre problemet.

Man skal derfor være rede til at forfølge sit krav hos domstolene, og dermed betale retsgebyrer og andre omkostninger. Når man vinder dækker modparten disse udlæg.

Flyforsinkelse.dk’s jurister har opbygget en ekspertise i at vurdere, hvad der falder ind under ovennævnte kategorier og dermed, hvornår det kan betale sig at kræve erstatning. Vores store antal sager sikrer en effektiv og billig sagsbehandling, og vi er parat til at satse penge på, at vi kan vurdere sagerne korrekt.

Det koster dig ikke noget, hvis vi ikke vinder.
Derfor er det risikofrit for vores kunder at bruge Flyforsinkelse.dk's service.


Prøv vores beregner for at se, om du er berettiget til erstatning her.